spinner
Barcelona
Castelldefels
OchtendMiddag
VideoconferentieAfspraak in BarcelonaAfspraak in Castelldefels

Openingstijden:
Maandag tot donderdag: 9:00-14:00 /
16:00-19:30
Vrijdag: 9:00-14:00

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de op dit formulier verstrekte persoonsgegevens is Aurora López Jiménez, lid nummer 18012 van de Orde van advocaten van Barcelona, die deze zal verwerken om eventuele vragen en/of verzoeken van u te behandelen, op basis van haar rechtmatig belang in verband met het beantwoorden van informatie-aanvragen die u als gebruiker van de website www.abogadosalj.com kunt hebben. Dienstverleners die toegang moeten hebben tot deze gegevens op grond van de diensten die zij aan ons leveren, zullen toegang hebben tot uw gegevens. Eveneens informeren wij u dat uw gegevens niet zullen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, evenals andere rechten, zoals uiteengezet wordt in de volledige tekst van het privacybeleid die u hier kunt lezen Privacy Statement.

Privacy Statement

 1. Identificatie en contactgegevens van de Gegevensverwerker
 2. Algemene informatie: beschrijving van de informatie in het privacy statement
 3. Noodzakelijke en bijgewerkte informatie
 4. Uw rechten uitoefenen
 5. Gedetailleerde informatie over de verwerking die per dienst worden uitgevoerd
 6. Beveiliging
 7. Vertrouwelijkheid
 8. Minderjarigen
 9. Bijwerkingen van het privacy statement

1. Identificatie en contactgegevens van de Gegevensverwerker

Aurora López Jiménez, lid nummer 18012 van de Orde van advocaten van Barcelona, eigenares van het advocatenkantoor ALJ Abogados, gevestigd in Carrer de Tuset 18, 5º 1ª te 08006 Barcelona, met telefoons 933964686 / 936645735 (het “Kantoor”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geeft u informatie over het gebruik dat het Kantoor zal maken van uw persoonsgegevens in uw hoedanigheid van gebruiker van de website (de “Website”).

Het doel van dit Privacybeleid is om informatie te verstrekken over uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en de Organieke Wet 3/2018 van 5 december over de Bescherming van Persoonsgegevens en de Garantie van Digitale Rechten (“LOPDgdd”). Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ALJ Abogados op het volgende adres legal@alj.abogado

2. Algemene informatie: beschrijving van de informatie in het privacy statement

In dit privacybeleid vindt u een tabel waarin elk van de verschillende diensten die door het Kantoor worden aangeboden, wordt geïdentificeerd.

In deze informatietabel krijgt u informatie over:

 • De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, d.w.z. de reden waarom het Kantoor uw persoonsgegevens verwerkt.
 • De rechtsgrondslagen die de verwerking van gegevens door het Kantoor voor elk van de aangegeven doeleinden toestaan.
 • De mogelijke mededeling van uw gegevens aan derden, evenals de oorzaak van deze mededeling. Hieromtrent informeren wij u dat wij uw persoonsgegevens aan derden kunnen doorgeven wanneer er daartoe een wettelijke verplichting bestaat (belastingdienst, rechters en rechtbanken, wetshandhavingsinstanties) of wanneer wij dit uitdrukkelijk in de onderstaande tabel aangeven. Anderzijds kunnen de verwerkingsverantwoordelijken van het Kantoor, dat wil zeggen de dienstverleners die voor de uitoefening van hun functies toegang hebben tot uw persoonsgegevens, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. De dienstverleners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens leveren doorgaans diensten in verband met informatietechnologiesystemen.
 • Wij informeren u dat u meer informatie kunt vragen over de ontvangers van uw gegevens door een e-mail te sturen naar legal@alj.abogado, met vermelding van de specifieke verwerking waarover u informatie wilt hebben.
 • Het bestaan van potentiële internationale gegevensoverdrachten.
 • De bewaringsperiode van de gegevens die u ons verstrekt. Wij delen u mee dat wij uw persoonsgegevens voor de gehele duur van de contractuele relatie bewaren, of voor een langere periode als u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Eveneens informeren wij u dat uw gegevens geblokkeerd blijven voor de afhandeling van gerechtelijke, administratieve of fiscale vorderingen, gedurende de periode die in de toepasselijke wettelijke regeling is bepaald.

3. Noodzakelijke en bijgewerkte informatie

Alle velden die in het contactformulier als (verplicht) gemarkeerd zijn, moeten worden ingevuld. Het weglaten van een van deze velden kan ertoe leiden dat het onmogelijk is om op uw verzoek te antwoorden. U moet echte informatie verstrekken, en het gebruik van aliassen of middelen om uw identiteit te verbergen, is verboden.

Om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie altijd bijgewerkt is en geen fouten bevat, moet u het Kantoor zo snel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en correcties van uw persoonsgegevens via de receptie of de volgende e-mail: legal@alj.abogado.

Bovendien verklaart u via de ondertekening van dit document dat de door u verstrekte informatie en gegevens juist en waarheidsgetrouw zijn.

4. Uitoefening van uw rechten

Wij informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

 • recht op inzage tot uw persoonsgegevens om te weten welke gegevens worden verwerkt en welke verwerkingen daarmee werden uitgevoerd;
 • recht op correctie van eventuele onjuiste persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, waar dat mogelijk is;
 • het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt wanneer er twijfel bestaat over de juistheid, wettigheid of noodzaak van de verwerking, in welk geval wij de geblokkeerde gegevens kunnen bewaren voor de uitoefening van, of verdediging tegen, rechtsvorderingen.
 • Het recht op de portabiliteit van uw persoonsgegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om deze te verwerken (uit de tabel in sectie 5) het bestaan van een contractuele relatie of uw toestemming is.

U kunt uw rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar legal@alj.abogado, met vermelding van het recht dat u wilt uitoefenen en uw identificatiegegevens.

Verder informeren wij u dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) als u van mening bent dat er een inbreuk is gepleegd op de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Gedetailleerde informatie over de uitgevoerde verwerkingen

Doeleinde van de verwerking Juridische grondslag Ontvangers Internationale overdrachten Bewaringsperiode
Behandelen van het contactformulier

Het behandelen van de verzoeken en raadplegingen die via het contactformulier worden doorgegeven.

Rechtmatig belang van het Kantoor in verband met het beantwoorden van de informatieverzoeken van de gebruikers van de website. De categorieën van dienstverleners die toegang kunnen hebben tot uw gegevens, staan vermeld in deel 2 van dit beleid. Er zal geen internationale gegevensoverdracht plaatsvinden. Tot aan de oplossing van de ingediende raadpleging.

6. Beveiliging

Het Kantoor heeft de door de RGPD vereiste veiligheidsniveaus geïmplementeerd en handhaaft deze om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, rekening houdend met de toestand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze worden blootgesteld. Ondanks het feit dat het Kantoor zijn uiterste best doet om de gegevens van zijn cliënten te beschermen, kan het echter niet in alle gevallen het communicatieproces van persoonsgegevens van het netwerk van de gebruikers naar het netwerk www.alj.abogado waarborgen. Daarom zal het Kantoor, zodra het uw gegevens heeft ontvangen, strenge procedures en veiligheidsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

7. Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zullen vertrouwelijk worden behandeld, waarbij wij ons ertoe verbinden deze geheim te houden in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

8. Minderjarigen

Minderjarigen zullen niet in staat zijn om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn via de website zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders, begeleiders of wettelijke vertegenwoordigers, die als enige verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die via de website worden uitgevoerd door de minderjarigen die onder hun hoede staan.

9. Bijwerkingen van het privacy statement

Het is mogelijk dat dit Privacy Statement moet worden bijgewerkt, lees dit beleid dus regelmatig door om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent over het soort informatie die we verzamelen en hoe we die verwerken.